Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Subscricións a boletíns.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. Falta de conformidade co RD 1112/2018:
    • Algúns contidos non están correctamente xerarquizado co uso de encabezados, afectano ao requisito 9.2.4.6 Encabezamentos e etiquetas de UNE-EN 301 549:2019.
    • Algúns contidos non identifican correctamente o seu cambio de idioma o que pode provocar problemas de procesado afectando ao requisito 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301 549:2019.
  2. Carga desproporcionada: non aplica.
  3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación Esta declaración foi preparada o 14/11/2019.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 14/11/2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 14/11/2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de Última revisión

A Última revisión de accesibilidade foi realizada o 14/11/2019.

Ligazóns relacionadas